SZKOLENIA
STRZELECTWO SPORTOWE
I BOJOWE, RATOWNICTWO, DORADZTWO, EVENTY

Jesteśmy pasjonatami z wieloletnim doświadczeniem, zwolennikami profesjonalizmu i realizmu.

Specjalizujemy się w szkoleniach strzeleckich, ratowniczych i samoobronie (Force on Force). Uważamy, że każda osoba posługująca się bronią palną powinna być przygotowana też do działań ratowniczych.

Do naszych szkoleń używamy systemów treningowych oraz pozoracji. Szkoląc skupiamy się na realizmie i bezpieczeństwie, bazujemy na wiedzy czerpanej z całego świata oraz oficjalnych statystyk.

Nasze szkolenia strzeleckie skierowane są do:

 • osób nigdy nie trzymających broni w ręku – w tym dzieci od 7 roku życia
 • osób mających już pierwsze doświadczenia z bronią
 • osób doświadczonych
 • osób z własną bronią
 • służb mundurowych

Nasze szkolenia są merytoryczne, dostosowane do poziomu uczestnika i przekazywane w miłej atmosferze. Bazują one na naszych przemyśleniach i doświadczeniach nabytych w formacjach mundurowych oraz poza nimi.

Współpracujemy z różnymi formacjami i organizacjami. Korzystamy z najlepszych rozwiązań, poradników i ekspertów. Pomagamy przy doborze sprzętu i oferujemy sprawdzone rozwiązania treningowe.

Zapraszamy.

ORGANIZACJA EVENTÓW I ATRAKCJI EVENTOWYCH

Punkty edukacyjne:

 • strzelanie z broni palnej – szeroki wybór rodzajów broni
 • pierwsza pomoc – nauka BLS AED, tamowanie krwotoków, opatrywanie ran postrzałowych
 • atrakcje alpinistyczne – most linowy, zjazd i wejście po linie, nauka węzłów, tyrolka
 • strzelnica laserowa – nauka strzelenia za pomocą systemu laserowego
 • obsługa broni – nauka obsługi broni na sucho, dobywania broni, wymiany magazynków, budowy broni, usuwania zacięć
 • pokazy broni palnej – punkt z wystawą broni i amunicji różnego rodzaju, możliwość rozłożenia broni i poznania jej działania
 • samobrona – techniki odparcia ataku, napadu, próby odebrania broni
 • survival – rozpalanie ognia, budowa schronienia, ostrzenie noża

W przypadku większych grup punkty działają w systemie rotacyjnym tak aby każda grupa miała zajęcie. Współpracujemy z wieloma firmami i jesteśmy w stanie zaoferować rozbudowę eventu o inne atrakcje.

Zapewniamy szkolonym całe niezbędne wyposażenie: pas do broni, kabura, ładownica, ochronniki słuchu i oczu.

Zapewniamy zabezpieczenie medyczne w razie potrzeby.

SZKOLENIA STRZELECKIE

Strzelectwo Sportowe

 • Kursy do patentu strzeleckiego
 • Nauka strzelania dla dzieci w wieku od 7 lat
 • Jak wyrobić pozwolenie na broń
 • Indywidualne treningi strzeleckie dopasowane do klienta
 • Strzelania dla grup zorganizowanych – prezenty, wieczory kawalerskie, panieńskie (pierwszy etap imprezy)
 • Strzelanie rekreacyjne i dla firm

Ceny dostosowane do potrzeb klienta.

Poziom 1 – Początkujący

Nauka bezpiecznego posługiwania się bronią i zachowania na strzelnicy.

Nauka strzelania i obsługi wybranych rodzajów broni:

 • pistolet (kurkowy i bezkurkowy)
 • rewolwer
 • karabin samopowtarzalny
 • karabin powtarzalny
 • strzelba gładkolufowa

Poziom 2 – Podstawowy

Doskonalenie bezpiecznego posługiwania się bronią i zachowania na strzelnicy.

Doskonalenie strzelania i obsługi wybranych rodzajów broni:

 • pistolet
 • rewolwer
 • karabin samopowtarzalny
 • karabin automatyczny
 • strzelba gładkolufowa

Postawy strzeleckie do strzelania na celność i skupienie, techniki ładowania i rozładowania broni, wymiana magazynków, usuwanie zacięć, zastosowanie kabur do broni krótkiej, strzelanie z różnych dystansów, obsługa broni po strzelaniu.

Zapewniamy szkolonym całe niezbędne wyposażenie : pas do broni, kabura, ładownica, ochronniki słuch i oczu.

Możliwość odbycia szkolenia na własnej broni i wyposażeniu.

Poziom 3 – Zaawansowany

Doskonalenie bezpiecznego posługiwania się bronią i zachowania na strzelnicy.

Doskonalenie strzelania i obsługi wybranych rodzajów broni:

 • pistolet
 • rewolwer
 • karabin samopowtarzalny
 • karabin automatyczny
 • strzelba gładkolufowa

Ćwiczenia z użyciem timera strzeleckiego (presja czasu), strzelanie ze zmianą stanowisk i zmianą pozycji, strzelanie z użyciem osłon i zasłon.

Zapewniamy szkolonym całe niezbędne wyposażenie : pas do broni, kabura, ładownica, ochronniki słuchu i oczu.

Możliwość odbycia szkolenia na własnej broni i wyposażeniu.

Strzelectwo Bojowe

Poziom 1 – Początkujący

Dokładna nauka praktyczna systemu BLOS z pokazem. Nauka strzelania i obsługi wybranych rodzajów broni:

 • pistolet bezkurkowy i kurkowy
 • rewolwer
 • karabinek automatyczny
 • strzelba gładkolufowa

Systemy przenoszenia broni krótkiej i długiej z możliwością przetestowania różnych systemów na szkoleniu.

Postawy strzeleckie w strzelaniu dynamicznym. Przemieszczanie się z bronią i praca w grupie.

Poziom 2 – Podstawowy

Doskonalenie w praktyce systemu BLOS. Nauka strzelania i obsługi wybranych rodzajów broni:

 • pistolet bezkurkowy i kurkowy
 • rewolwer
 • karabinek automatyczny
 • strzelba gładkolufowa

Usuwanie zacięć, zmiany magazynków i obsługa broni po strzelaniu.

Strzelanie w ruchu. Korzystanie z zasłon i osłon.

Poziom 3 – Zaawansowany

Doskonalenie w praktyce systemu BLOS. Nauka strzelania i obsługi wybranych rodzajów broni:

 • pistolet bezkurkowy i kurkowy
 • rewolwer
 • karabinek automatyczny
 • strzelba gładkolufowa

Poruszenie elementów psychologicznych i wydawania komend głosowych.

Strzelanie na czas i w trudnych pozycjach.

Obsługa broni jedną ręką. Użycie optyki różnego rodzaju.

Strzelanie w kontakcie bezpośrednim.

Przeciwdziałanie odebrania broni i walka przy ataku z nożem.

Aspekt rany postrzałowej u partnera i u siebie.

Możliwość wykorzystania wideostrzelnicy.

Poziom 4 – Profesjonalista

 • pistolet bezkurkowy i kurkowy
 • pistolet maszynowy
 • rewolwer
 • karabinek automatyczny
 • strzelba gładkolufowa
 • Force on Force z użyciem broni FX/UTM

Strzelanie w zaciemnieniu.

Strzelanie będąc rannym – wyłącznie z wykorzystaniem jednej ręki.

Strzelanie z użyciem pojazdów.

Szkolenia grupowe i indywidualne – możliwość wykorzystania pojazdów, manekinów, pozoracji pola walki, aspekty medyczne zakładające zranienie strzelca, kolegi lub ofiary, wykorzystanie technik alpinistycznych.

Szkolenia dla grup prowadzimy na terenie całego kraju po uprzednim ustaleniu warunków.

Szkoląc korzystamy z zasad BLOS

1. Broń – należy zawsze znać stan załadowania i umieć posługiwać się daną platformą broni. Strzelec musi zawsze (tj. w każdym momencie) znać stan jej załadowania czy komora w danym momencie jest pusta czy załadowana, czy magazynek jest podpięty i czy są w nim naboje. Broń zawsze należy traktować jako załadowaną do czasu gdy osobiście nie pozna się jej stanu faktycznego. Strzelec zawsze musi znać stan położenia bezpiecznika (jeśli występuje) i pilnować aby pozostawał on w pozycji bezpiecznej do momentu otwarcia ognia i natychmiast po zaprzestaniu strzelania. Według tej zasady znając obsługę np. pistoletu nie oznacza to że strzelec będzie potrafił bezpiecznie obsługiwać inną platformę broni np. karabinka czy strzelby. Strzelec może być w pełni bezpiecznym użytkownikiem wówczas gdy nabędzie odpowiednie odruchy do danej platformy strzeleckiej.

2. Lufa- nie powinna być skierowana w kierunku celów, których nie chcemy zniszczyć. Lufę należy kierować w miejsce bezpieczne np. w górę lub w dół, na strzelnicy w kierunku kulochwytu. Poruszając się z bronią należy dbać aby oś lufy (zwłaszcza gdy w jej komorze nabojowej jest załadowany nabój) nie przecinała kończyn strzelca. W trakcie wszelkich manipulacji bronią należy szczególnie dbać aby lufa nie została skierowana w kierunku ciała osób postronnych. W trakcie dobywania broni, zmiany kierunku strzelania, zmiany pozycji strzeleckiej zawsze należy kierować lufę w miejsce bezpieczne. W pewnych warunkach zwłaszcza w trakcie pokonywania przeszkód np. płotów, murków czy wydostawania się z pojazdów nie da się uniknąć przypadków skierowana lufy w niechcianą stronę, dla tego istotnym jest aby bezpiecznik pozostawał w pozycji zabezpieczona a palec nie dotykał spustu lub aby broń była w kaburze.

3. Otoczenie – zawsze należy wiedzieć co znajduje się za celem jak i przed celem. Nie można ostrzelać przypadkiem: osób postronnych oraz niebezpiecznych przedmiotów, które znajdują się na drodze do celu lub za celem. Strzelec musi analizować tor lotu wystrzelonych pocisków zwłaszcza z karabinków czy karabinów, które często przelatują przez cel i lecą dalej, oraz możliwość zjawiska rykoszetowania. Decydując się na otwarcie ognia np. na ulicy, wewnątrz budynków, będąc w grupie należy zwracać szczególną uwagę czy ogień nie okaże się być krzyżowy, czy nie zostaną ostrzelane osoby postronne. Prowadząc ogień w grupie należy uważać aby samemu nie wejść na linię czyjegoś strzału.

4. Spust – palec nie dotyka języka spustowego dopóki go nie wciska. Zawsze należy trzymać palec poza kabłąkiem, jest to tzw. ostatni bezpiecznik. Zasada ta chroni przed przypadkowym, nieumyślnym wystrzałem zwłaszcza w przypadku przewrócenia się z bronią, szturchnięcia operatora broni czy reakcji na ból. Zasada ta powinna zostać zachowana nawet w czasie celowania do osób np. w celu wezwania do zaprzestania jakiejś niebezpiecznej czynności czy podając komendę ,,rzuć broń bo strzelam”. Dopiero po podjęciu decyzji przez osobę obsługującą broń o oddaniu strzału palec trafia na spust i wciska go odpowiednią ilość razy po czym powraca do pozycji poza kabłąkiem.

SZKOLENIA RATOWNICZE

Posiadamy wykształcenie Ratownicze oraz uprawnienia Instruktorskie stowarzyszenia NAEMT z zakresu TCCC i TECC.

W oparciu o te uprawnienia oferujemy szkolenia z zakresu:

 • BLS AED – Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa z użyciem Defibrylatora Automatycznego
 • Tamowanie krwotoków za pomocą środków hemostatycznych, staz i pasów zaciskowych oraz ucisku bezpośredniego
 • Ewakuacja poszkodowanych z stref niebezpiecznych i z pojazdów
 • Opatrywania załamań
 • Zaopatrzenie oparzeń
 • Pierwsza pomoc w zadławieniach
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku samochodowego
 • Opatrywanie ran klatki piersiowej
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Walka z hipotermią

Współpracujemy z SpecMedicalOps – NAEMT Training Center

https://specmedicalops.pl/

DORADZTWO

Nasza firma oferuje doradztwo w zakresie szkolenia strzeleckiego a zwłaszcza treningu bezstrzałowego i użycia systemów treningowych, zakupu sprzętu, broni oraz wszelkich akcesoriów do broni oraz treningu z jej użyciem.

Doradzimy jak bezpiecznie organizować wydarzenia z użyciem broni, jak uzyskać odpowiednie uprawnienia i gdzie szukać informacji odnośnie wybranych zagadnień.

SPRZEDAŻ AKCESORIÓW STRZELECKICH

Tarcze strzeleckie dla służ mundurowych i formacji uzbrojonych, kabury i ładownice, systemy do treningu bezstrzałowego, atrapy broni do treningu indywidualnego i pozoracji, konserwacja broni, przyrządy celownicze, oświetlenie do broni, magazynki, opatrunki na postrzały i pakiety medyczne.

Podczas wieloletnich przedsięwzięć szkoleniowych zauważyliśmy potrzebę posiadania aktywnych celów, do treningu bezstrzałowego. Taka technologia pozwala przeprowadzić bezpieczne szkolenie w pomieszczeniach, zapoznać użytkowników z bronią oraz wyrobić podstawowe nawyki manualne. Nie znajdując odpowiedniego produktu na rynku, postanowiliśmy stworzyć własny w oparciu o dostępne technologie.

Nasz system jest w pełni zaprojektowany, zaprogramowany i wyprodukowany przez nas.

Wszelkie informacje dostępne są na naszej stronie https://smart-defence.pl/smart-target/

Pobierz naszą ofertę